Přihlášení


Výdaje za vozidlo v kostce

Podmínky a restrikce

 

Věnujte prosím pozornost následujícím podmínkám použití této služby:

 • Služba tankujeme.cz (dále jen služba) umožňuje komukoliv vést ‚záznamy‘ o svém vozidle. Pod pojmem ‚záznamy‘ jsou míněny zejména výdaje zaplacené pro chod vozidla – za čerpání pohonných hmot, za servisní služby a za různé poplatky.
 • Služba je provozována zdarma či za poplatek podle zvolené varianty registrace. Placené varianty zatím nejsou aktivní.
 • Provozovatel služby (dále jen provozovatel) nenese zodpovědnost za obsah vložených dat uživateli.
 • Provozovatel prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služby.
 • Provozovatel nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti Služby, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití Služby a to i bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách služby reklamu, a to i kontextově cílenou.
 • Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje svých uživatelů. Pro registraci vyžaduje pouze zadání platné e-mailové adresy.
 • Provozovatel tuto adresu nevyužije k rozesílání nevyžádané pošty ani nepředá třetí osobě. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace pouze v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služby.
 • Pro registraci vozidla je není povinné uvedení SPZ/RZ vozidla z důvodu snahy o jedinečnou identifikaci vozidla v systému. Tento údaj je viditelný jen pro uživatele, kteří mají na manipupaci s vozidlem oprávnění (vytvořili jej, či jím bylo nasdíleno).
 • Zobrazované údaje o vozidle pro ostatní uživatele
  • vložené údaje o vozidle: značka vozidla, typ vozidla, řada vozidla, rok výroby, obsah, palivo
  • spočítané údaje o vozidle: spotřeba litrů na 100 km, cena na 1 km, vzdálenost v km na 1 litr paliva
 • Uživatel služby (dále jen uživatel) svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.
 • Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, či únikem informací.
 • Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude službu využívat v souladu s dobrými mravy a je si vědom případných restrikcí v případě své vědomé či nevědomé snahy o poškození funkčnosti Služby či poškozování obsahu databáze.

Restrikce

 • Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit vozidlo pro statistické souhrny, pokud budou data u něj uvedená (či spočítaná) výsledky statistik zkreslovat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, u kterých bude podezdření na poškozování služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování a bez nároku na jakoukoli kompenzaci odmítnout konkrétnímu uživateli poskytování služeb. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, které jsou déle než šest měsíce neaktivní (tzn. na které se nikdo nepřihlásil déle jak tři měsíce).

 
 

Tankujeme.cz © 2008; Ladislav Ševcůj, kontakt , mapa webu
Systém pro zapisování údajů o vozidle

Další projekty
Legie – databáze knih fantasy a scifi
3tecky.cz – soukromý portál
Titan v kuchyni – titanové nádobí